Suluova da Tarım

  • Suluova
  • Gösterim: 568

İlçenin yüzölçümü 516.000 dekar olup, bu arazinin  276.370 dekarı kullanılan tarım arazisi, 50.529 dekarı çayır mera arazisi, 85.700 dekarı ormanlık alan, 14.346 dekarı mezarlık-yollar-harman yerleri, 89.055 dekarı tersakan çayı-taşlık-kayalık ve dağlık alanlardan oluşmaktadır. Tarım arazilerinin 170.820 dekarlık kısmı sulanmaktadır. Geriye kalan 105.550 dekarlık kısımda ise kuru tarım yapılmaktadır. Özellikle ovada bulunan tarım alanlarının büyük çoğunluğu Yedikır sulama göletinden sulanmaktadır.

İlçemizin ekonomisi tarım ve tarıma dayalı sanayi ağırlıklıdır. Suluova”da tarım oldukça gelişmiş olup, Türkiye ölçülerine göre makineleşmiş tarım yapılmaktadır. İlçede yaşayan hemen hemen bütün ailelerin tarımla küçük de olsa ilgisi vardır.

Tersakan ırmağı ve Yedikır Barajının suladığı Suluova”nın Yedikır Ovası, Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi”nin iklim özelliklerini birlikte taşıyan geçit bölgesinde bulunması, hemen hemen her türlü tarım ürününün yetişmesine sebep olmuştur. İlçemizde Yedikır Barajı ile birlikte sulu tarıma geçilmesi, sanayi bitkilerinin yanında bağ, bahçe tarımı (meyvecilik, sebzecilik) ve tarım üretimini de olumlu yönde etkilemiştir.

İlçemizde buğday başta olmak üzere soğan, arpa, şeker pancarı, elit (şeker pancarı tohumluğu),  tohumluk ve silajlık mısır, ayçiçeği, nohut gibi ürünler ticari amaçlı olarak belli oranlarda yetiştirilmektedir. Son yıllarda soğana alternatif olarak açıkta sırık domates ve yem bitkileri yetiştiriciliğine başlanmıştır. Ayrıca Harmanağılı, Yolpınar, Uzunoba, Saluca, Kurnaz ve Boyalı gibi köylerimizde meyve yetiştiriciliği hızla artarak bu yörelerde yaşayan nüfusun önemli bir geçim kaynağı haline gelmiştir. Meyve olarak; elma, şeftali, kiraz ticari olarak üretilmektedir. Ancak yeterli soğuk hava deposu bulunmaması sebebiyle bu ürünler hasat döneminde pazarlanmaktadır.


Yazdır