Suluova'da Eğitim ve Kültür

  • Suluova
  • Gösterim: 727

       İlçemizde okuma-yazma oranı oldukça yüksektir. 30.03.2012 tarihli ve 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile zorunlu eğitim süresi 8 yıldan 12 yıla çıkarılmıştır. Zorunlu eğitim 4 yıl süreli ilkokul, 4 yıl süreli ortaokul ve 4 yıl süreli lise eğitimini kapsamaktadır. (4+4+4) 12 yıllık zorunlu eğitim sonucu ilçemizde okul dönüşümleri 7 ilkokul, 8 ortaokul, 6 ilkokul+ortaokul, 8 Birleştirilmiş sınıf olmak üzere toplam 29 ilköğretim kurumu olarak belirlenmiştir. İlçemize bağlı yerleşim yerlerinden taşımalı eğitim kapsamında 588 öğrencimiz 7 taşıma merkezi ilkokul+ortaokul müdürlüklerine taşınmakta olup sıcak öğle yemeği verilmektedir. İlçemizde 2’si bağımsız olmak üzere toplam 20 okul öncesi kurumunda 656 öğrenci, ilkokullarda ise 5.754 öğrenci  bulunmaktadır.

İlçemizde 1 Fen Lisesi,  2 Anadolu Lisesi, 1 Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, 1 Ticaret Meslek Lisesi, 1  Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi, 1 Kız Teknik ve Meslek Lisesi, 1 Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2012-2013 öğretim yılında ilçemiz Fatih Lisesi bünyesinde Hayvan Sağlığı-Veteriner Sağlığı bulunan Fatih METEM’e (Mesleki Teknik Eğitim Merkezine) dönüşmüştür. Ayrıca genel ve mesleki ortaöğretim programlarından yararlanamayan ve 23 yaşından gün almamış hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan ve özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler için 2012-2013 öğretim yılında Hacıbayram Özel Eğitim Merkezi Okulu açılarak eğitime devam etmektedir. Ortaöğretim kurumlarımızda 3.147 öğrenci öğrenim görmektedir.   İlçemize bağlı yerleşim yerlerinden taşımalı eğitim kapsamında 331 öğrencimiz ilçemiz ortaöğretim okullarına taşınmaktadır ve sıcak öğle yemeği verilmektedir.  

İlçemizde  ilköğretim okullarında 159, ortaöğretim okullarında 518 olmak üzere toplam 720 öğretmen görev yapmaktadır

İlçemizde 2011-2012 Eğitim-Öğretim döneminde Amasya Üniversitesine bağlı Suluova Meslek Yüksek Okulu açılmış olup, halen eğitim ve öğretime devam etmektedir. Meslek Yüksekokulundaki bölümler, 2014-2015 öğretim yılındaki akademik personel ve öğrenci sayıları aşağıda gösterilmiştir.

 

Bölümün Adı                        Akademik Personel Sayısı                  Öğrenci Sayısı      

 

Gıda İşletme Bölümü                                    5                                             223

Veterinerlik Bölümü                                      3                                             156

Çevre Koruma Teknolojileri                          1                                               54      

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik                       1                                              88

Bitkisel ve Hayvansal Üretim                        4                                              73

 

                                Toplam                    14                                           594

 

İlçemizde yetişkinlerin eğitimi için, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 4 öğretmen ile hizmet vermektedir.

İlçemizde okul öncesi eğitim kurumu olarak 3-6 yaş grubunda eğitim öğretim yapan 2 adette bağımsız anaokulu bulunmaktadır. İlçemizde Anasınıflarında merkezde 603, köylerde 76 olmak üzere toplam 679 öğrenci,  43  şubede 43  öğretmenle  eğitim öğretime devam etmektedir.  

İlçemiz Öğretmenevi, lokal, yemekhane ve misafirhanesi ile öğretmenimize ve personelimize hizmet vermektedir.

İlçemizde eğitim öğretime büyük önem verilmekte, özel öğretim kurumları da buna katkı sağlamaktadır. İlçemizde  2 adet motorlu taşıt sürücü kursu, 1 adet operatörlük kursu,  3 adet özel dershane, 1 özel etüt merkezi, 5 adet öğrenci yurdu, 3  adet de rehabilitasyon merkezi bulunmaktadır.

 

Medreseler

Kasım Bey Medresesi : Suluova”nın Yolpınar köyü (Eski Hakala Nahiyesi)”nin doğu tarafında yüksekçe bir yerde büyük dershaneli, geniş hücreli ve kagir olarak inşa edilmiş, Amasya medreseleri arasında çok meşhur olmuş ve itibar görmüştür.

Hacı Bey Zade Muhyiddin Efendi Medresesi   : Aynı köylerde kurulduğu büyük alimlerin yetiştiği söylenir. Bu gün kalıntılarına rastlanmaktadır.

Hakala Zaviyesi     :  Yolpınar köyünün batısında yer almaktadır. Büyük ulemalardan Seyyid Necmettin Yahya Rıfai 1348 yılında bu zaviyeyi yaptırmış, 1355 yılında evkafını düzenlemiştir.


Yazdır